Support Online
scroll down
bg
ACTIVATED CACBON

ACTIVATED CACBON

"Super product" appeared and accompanied the Enterprise on its long journey, VINA TS provides Korea's unique activated carbon with its feastures of characteristic ashes, no crumbs and pure coal to provide high absorption and improve COD, BOD and color removal efficiency.

CHEMICAL

CHEMICAL

Not only is the product essential, but also is technology, because with VINA TS specializes in providing a variety of chemicals for water treatment in the systems of industrial waste-water treatment, domestic water and swimming pool water. Our company is always committed to supplying the high quality products.

WATER & WASTEWATER TREATMENT

WATER & WASTEWATER TREATMENT

Let us "dissolve" and work together to create a green and clean environment, because with VINA TS has extensive experience in the field of design consultancy - construction - operation of water treatment and waste water treatment system with skilled engineers in the field of water and environment for many years.

Than Hoạt Tính Hàn Quốc - Sản phẩm xử lý nước thải công nghiệp chất lượng cao
Korean Activated Carbon - High quality industrial wastewater treatment product
Ứng dụng của CuSO4 trong các ngành công nghiệp khai thác và sản xuất
Application of CuSO4 in mining and manufacturing industries
Tầm quan trọng của chất hút ẩm trong chiến lược kinh doanh tại Việt Nam
The importance of desiccant in business strategy in Vietnam
Phải thực hiện đánh giá tác động môi trường trước khi vận hành
An environmental impact assessment must be performed prior to the operation
Bà Rịa - Vũng Tàu hướng đến phát triển xanh, bền vững: Kiểm soát chặt nguồn thải công nghiệp
Ba Ria - Vung Tau towards green and sustainable development: Strict Control of industrial waste sources
Ba nữ sinh làm khẩu trang than hoạt tính từ bã mía
Three female students make activated carbon masks from bagasse
TP.HCM sẽ thí điểm thực hiện cơ chế giao dịch tín chỉ các-bon từ 1/8/2023
Ho Chi Minh City will pilot the implementation of a carbon credit transaction mechanism from August 1, 2023
Nước phóng xạ Fukushima có đe dọa Thái Bình Dương?
Is Fukushima radioactive water a threat to the Pacific Ocean?
Đà Nẵng: Xác định nguyên nhân nước thải tràn ra sông Cẩm Lệ dọc cửa xả đường Thăng Long
Da Nang: Determining the cause of wastewater overflowing into Cam Le river along Thang Long street outlet
Ngăn thói xấu xả dầu mỡ, chất thải xuống cống thoát nước
Prevent the bad habit of discharging grease and waste into the sewer
Công nghệ đám mây – Giải pháp mới trong xử lý rác thải
Cloud technology – New solution in waste treatment
Tác hại của ô nhiễm nguồn nước đối với đa dạng sinh học và sức khỏe con người
Water pollution's impact on biodiversity and human health
Tái chế nước thải thành
Is it possible to recycle waste water into
Xử lý một cơ sở xả thải trái phép ra môi trường
Dealing with an illegal environmental discharger
Chuyên gia Nhật giúp Việt Nam nghiên cứu ứng phó biến đổi khí hậu
International guests help clean up Da Nang beach
Biến phế phẩm
Make Activated carbon from Ccorn waste to filter water
Việt Nam sẽ đồng hành với thế giới ngừng sản xuất và dùng sản phẩm nhựa dùng một lần
Vietnam focuses on coastal eco-system, mangrove forest protection
Ảnh thiên nhiên đẹp ngẩn ngơ từ cuộc thi ảnh du lịch NatGeo
Our Favorite Wildlife Pictures From the Travel Contest