• Than hoạt tính gốc dầu

    Than hoạt tính gốc dầu là sản phẩm đặc biệt được sản xuất từ nguyên liệu chính là dầu thô.
    Bằng cách sử dụng các sản phẩm phụ trong quá trình…

  • Than hoạt tính gốc than đá

    Bên cạnh than hoạt tính gốc dầu, Vina TS còn cung cấp thêm một dòng than hoạt tính khác có nguồn gốc từ than đá. Chúng được xử lý ở…