Than đá

  • THAN ANTHRACITE
  • THAN BITUMIOUS
  • THAN SUBBITUMIOUS

Giá: Liên hệ

Hotline: (028) 2253 6008 - (028) 2253 6009

Mô tả

1. THAN ANTHRACITE

Than Anthracite chứa 86% –97% carbon với nhiệt trị cao nhất trong tất cả các loại than.
USE: Loại than này là nguyên liệu quan trọng trong ngành công nghiệp kim loại.

Than Anthracite  
Tổng nhiệt trị (DB) 6700-7300
Tổng độ ẩm (ARB) 8.50%
Tro (ADB) 10-13%

2. THAN BITUMIOUS

Than Bituminous chứa 45%–86% carbon.

USE: Than Bituminous được sử dụng để sản xuất điện và là nguyên liệu quan trọng để sản xuất than cốc được sử dụng trong ngành sắt thép.

3. THAN SUBBITUMIOUS

Thường chứa 35% -45% carbon và có giá trị gia nhiệt thấp hơn than Bituminous.

USE: Than Sub-bituminous được sử dụng trong việc tạo ra hơi nước để sản xuất điện, và do đó thường được sử dụng trong các nhà máy điện. Hơn nữa, than Sub-bituminous có thể được hóa lỏng và chuyển đổi thành dầu mỏ và khí đốt.

Loại than     GAR 3800 GAR 4200 GAR 4700 GAR 5000 GAR 5200 GAR 5500
Tổng nhiệt trị ADB 5500-5500 5500-5700 5700-5900 5800-6000 5800-6000 5800-6100
DB 5800-6000 6000-6200 6000-6200 6200 6200-6400 6200-6400
Tổng độ ẩm (ARB) ARB Max 40% Max 36% Max 30% Max 25% Max 20% Max 20%